DOMENII DE ACTIVITATE

Drept Civil

Drept Comercial

Drept Penal

ACTIVITATI

- Asistenta juridica, reprezentarea si asigurarea apararii, cu mijloace juridice specific a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in fata instantelor de judecata de orice grad, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici, a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice si fizice din Romania sau din strainatate, in conditiile legii;
- Consultanta juridica, in special in domeniul afacerilor si al proprietatii;
- Activitati de negociere, mediere si conciliere directa;
- Redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor;
- Infiintarea, modificarea, insolventa, reorganizarae si falimentul societatilor comerciale;
- Infiintarea, modificarea si desfiintarea persoanelor juridice non–profit;
- Reprezentarea legala si consultanta in cadrul programelor europene de finantare.

DESPRE NOI

D-na av. Mihaela Ramulescu

Manages the Civil and Business practice of the firm.

D-nul av. Georgian Ramulescu

Manages the Criminal Practice and Business of the firm.

CONTACT

Ne puteti contacta pentru urmatoarele aspecte:

- consiliere juridica si reprezentare in instante de orice grad, in fata autoritatilor cu atributii jurisdictionale, notari publici, executori judecatoresti, organisme de administratie publica si institutii, precum si in fata altor persoane juridice, in conformitate cu dispozitiile legii
- consultanta juridica, in principal in domeniul comercial si imobiliar
- activitati de negociere si mediere
- intocmirea de documente juridice, certificarea identitatii partilor, continutului si datei documentelor depuse spre autentificare, cu exceptia documentelor asociate vanzarii de terenuri
- asistenta si reprezentarea persoanelor fizice si juridice in fata altor autoritati publice, cu posibila certificare a identitatii partilor, continutului si datei, in cazul intocmirii unor documente juridice

    R.L.O. INTERNATIONAL

    Se asteapta confirmari internationale de la colaboratori, investitori si parteneri